Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

LÀM MỘT CÁI THỐNG KÊ NÀO!

MEO 1 THÁNG TUỔI
MEO 6 THÁNG TUỔI

MEO 12 THÁNG
MEO 14 THÁNG

MEO 16 THÁNG
VÀ MEO 2 TUỔI
KẾT LUẬN:
LỚN MAU QUÁ, VÀ NAM TÍNH QUÁ. HIC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét