Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

TÌNH MUỘN!

Truyện ngắn thứ 3 của tui
http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/9771-tinh-muon.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét