Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

BIỂN LẶNG!

Truyện ngắn đầu tiên của tui
http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-gia-dinh/2369-bien-lang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét