Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

TẬP TÀNH VIẾT TRUYỆN VÀ ĐƯỢC ĐĂNG!

Hà hà, viết nhăng viết cuội mà cũng được đăng. Vui quá

http://www.truyenngan.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=9771

1 nhận xét: