Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN!

Tiền thưởng của ta (nhìn kỹ nhá)
 Chiến tranh & hòa bình
 Chuẩn chưa!
 Tình hình Iran làm mình đau cả đầu!
 Nhà có điều kiện!
 Life of Pi - phiên bản Việt 100%
Anh đến với em đây!

1 nhận xét: