Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

HÌNH ĐỘC!

 Ngẫm thử đúng hem!
 
 Yêu! không yêu! yêu! không yêu!
 
 Lâu không gặp! ôm phát nào!

 Tranh thủ tí!
 Thằng nào ăn cá! khai lẹ!
 Thời buổi ra đường cứ bảo hiểm cho chắc cú
 Thành khẩn chưa!
 Chết cha! nó đá thiệt!
 Song kiếm hợp bích là đây!
 Pót hình là phải dzầy!

 Yên! tí nữa xong
 
 Dzô cái cho đỡ sầu!


 Tự sướng phải thế này! nó mới chuẩn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét