Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

WILL SMITH - I LIKE HIM!

Mình thích hai bố con nhà này trong bộ phim tình cảm nổi tiếng The Pursuit Of Happyness lấy nội dung từ một nhân vật có thật. Hai cha con nhà này đóng quá tuyệt vời. I love it!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét